Nagymágocsi Polgárőr Egyesület

Szolgálunk és Figyelünk

 

 

 

Nagymágocsi Polgárőr Egyesület

 

 

 

Szakmai beszámolója 2016-os évzáró közgyűléshez

 

 

A polgárőrség mint mozgalom 25 éves volt a tavalyi évben, mi 18.évesek vagyunk,és utoljára hagytam magam10éve vagyok az elnök a ti bizalmatokból, és itt bevezetőnek idézném Dr. Túrós Andrásnak, az Országos Polgárőr Szövetség elnökének néhány mondatát.

 

,,A 2016-os év szakmai és szervezeti területen a Polgárőrség országosan a legsikeresebb éve volt, az önkéntes bűnmegelőzők országosan , 9,2 millió közterületi szolgálati órát teljesítettek. Országszerte 2040 egyesületben 60 431 polgárőr tevékenykedik, ami azt jelenti: egy esztendő alatt ötezerrel nőtt a Polgárőrség létszáma. A polgárőrök részére 32 ezer új láthatósági mellény került beszerzésre, mi is kaptunk 20db-ot, amelyek szabályosan megújították a szolgálatban lévő polgárőrök külső megjelenését. Figyelmeztetés ugyanakkor, hogy az egyesületekben, a megyei szövetségeknél több a feszültség, a probléma, mint a megelőző években” – összegezte a polgárőrök elmúlt évi tevékenységét dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke. Az imént idézettek mellett az elnök kitért arra: kis túlzással óriássá fejlődött a speciális civil szervezet, amely egységes, jól szervezett és speciális jogi környezetben működik, s amelyet Magyarország Kormánya, Belügyminisztériuma, a Rendőrség és a rendészeti szervezetek kiemelten támogatnak. 2016 a 25 éves Polgárőrség történetének egyik legsikeresebb éve volt szakmailag és szervezetileg, ugyanakkor a legtöbb gondot és problémát és hozta. Szakmai sikerességét mi sem bizonyítja jobban: az ország közbiztonsága az elmúlt évben volt a legkiegyensúlyozottabb! A dicsőség ez ügyben természetesen a Rendőrségé, de az önkéntes bűnmegelőzők is jelentős mértékben hozzájárultak ehhez.
Az elnök sorra vette a Polgárőrség szakmai programjainak teljesülését – kiemelve, hogy a legnépszerűbb a 300x100 Biztonság Mintaprogram volt –, szólt a Nagyvárosok Biztonságának programjáról, a migrációs kezeléséről, a polgárőrök határvédelmi tevékenységéről. Külön is értékelte az OPSZ szakmai tagozatait, munkabizottságait, kiemelve közülük a Lovas Tagozatot. Felelevenítette a háromszintű képzés fontosságát, hangsúlyozottan szólva a Polgárőr Akadémia sikeréről, mint a polgárőr oktatás csúcsáról. Elismerően szólt a stratégiai szövetségesekről, kiemelve a legfontosabb stratégiai partner. a Rendőrség hatékony támogatását, gondoskodását. Vázolta a 2017-es feladatokat, amelyek sorában hangsúlyozott szerepet kap, hogy erősíteni kell a Polgárőrség egységét, tisztességét, a szolidaritást, a belső rendet, fegyelmet. „Szép szakmai évet zártunk, a Polgárőrség közbiztonsági kincs lett! Minden polgárőr legyen büszke önmagára, a Polgárőrségre, Magyarország közbiztonságára. Köszönöm áldozatos munkátokat!” – fejezte be kiegészítését az OPSZ elnöke. ,,

 

 

 

2

 

 

A kezdetektől fogva tagja vagyunk a Csongrád megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének, és az Országos Polgárőr Szövetségnek is, rendelkezünk az OPSZ tanúsítványával.

Egyesületünk tagjai INGYEN, mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül, úgy is lehet mondani, társadalmi munkában végzik ezt a tevékenységet.

 

Az egyesületünk működési köre az alapszabályban meghatározottak szerint bűnmegelőzési céllal létre hozott önvédelmi szervezet, célja a közrend, közbiztonság, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtása. Ennek érdekében együttműködünk a lakossággal, Önkormányzattal, és más különböző helyi szervezetekkel, valamint Pl. a Magyar Posta, Magyar Közút Kht.

 

Az indulásunk vagyon nélkül valósult meg az akkori romló közbiztonság javítására, 15 fővel, jelenleg 30 fő tagunk van, akik tagdíjat fizetnek, és nagy lelkesedéssel végzik feladatukat.

 

Nem voltak leírt és elfogadott szabályok amit be kellett volna tartani, persze azért az akkor hatályos törvények szerint dolgoztunk. A lelkesedés nagy volt, mert látható eredmények

születtek, ha számokban nem is mérhető, de a lakosság biztonság érzetén sokat javított az egyesület megjelenése.

 

 

A község életében jelentős szerep jut a polgárőrök önkéntes munkájának, a nap 24órájában számíthatnak ránk, mert vállaljuk az Önkormányzat és más civil szervezetek által rendezett ünnepségek, úgy mint a falunap, erős emberek versenye, felvonulások biztosítása, falukerülő kerékpárosok felvonulása, motorosok felvonulása biztosítását, felszabadítva ezzel a rendőrőrs állományát más feladatok ellátására. A 2016-os évben szolgálati óráink száma: 140 alkalommal 239fő, és 1960óra amelyből, rendőrökkel közös szolgálat 1030óra. Az új gépkocsink megtett közel 6000km-t. Tehát az évnek nagyjából a felében láthatóan jelen vagyunk a község életében.

A 2016-os évben is az elmúlt évekhez hasonlóan működött egyesületünk, így naponta felügyeljük a Posta épületét, az ott dolgozók épségét, érkező postakocsi járat biztonságát. Rendszeresen adunk rendőr-polgárőr közös szolgálatot. A rendőrőrs vezetőjével minden héten előre egyeztetünk, így szervezzük saját szolgálatainkat.

Az évek folyamán sikerült jó kapcsolatot kialakítani a helyben dolgozó rendőrökkel.

 

Vállalt feladataink közé tartozik választás alkalmával az urna őrzése, éjszakai járőrszolgálat, középületek ellenőrzése, iskola, óvoda, posta, őszi időszakban termény és falopások megakadályozása, községi rendezvények biztosítása, bűnelkövetők helyszínen tartása, a rendőrök megérkezéséig, tanúskodás, külterületek, lakatlan tanyák felügyelete és még sok aprónak tűnő dolog. Egyesületünk élvezi a nagymágocsi lakosok bizalmát. Rengeteg megkeresést kaptunk üdülés, lakodalom vagy temetés miatt üresen hagyott házak felügyeletére. 

Egyesületen belül fontos szerep jut még a környezetvédelemnek, az illegális szemétlerakók felderítésének, rendszeresen részt veszünk a ,,TE SZEDD” országos szemétgyűjtési akcióban. A külterületen észlelt illegális szemét lerakásról értesítettük a rendőrséget, és segítségükre voltunk.

 

3

 

 

Sajnos a szemetelők, illegális hulladékot lerakók vissza térnek és egyre növelik a szemét kupacokat. További vállalásaink még a Halottak napi temető és gépkocsi őrzés, ott esetleg forgalomirányítás, a téli nagy hidegben együttműködve a helyi Szociális szolgáltató Központtal felkerestük az arra rászorulókat és segítséget nyújtottunk tűzifa behordásban, favágásban, az emelt összegű nyugdíjat fizető postások kísérése, idős embereknek tartott bűnmegelőző előadásokon részvétel, esetleg tanácsadás, kérés esetén.

Személy szerint én részt vettem a megyei közgyűlésen, valamint a Szentesi Rendőr kapitányság által szervezett valamennyi bűnmegelőzési fórumán. A Szentesi Polgárőr Egyesület vendége is voltam egy kihelyezett megyei elnökségi ülésen.

 

Az egyesületünk működéséhez a pénzügyi forrásokat tagdíjból, pályázatból, vállalkozói támogatásból, személyi jövedelemadó 1%-ából ( az 1% sajnos még nincs letudva a NAV felé) próbáljuk kordában tartani

Az önkormányzatnak, személy szerint a polgármester úrnak sokat köszönhetünk, mert támogat bennünket anyagilag és erkölcsileg egyaránt, kaptunk 100000ft-ot támogatásként, valamint még 2015év végén 50000ft-ot amivel elszámoltunk. Az Önkormányzat a helyi közbiztonság javítását célzó tevékenységünket elismeri és támogatja. Ennek keretében például szolgálati helyiséget biztosít számunkra díjmentesen. A szolgálati gépjármű megfelelő és biztonságos tárolása érdekében szintén térítésmentesen biztosítja a garázsunk elhelyezését a polgármesteri hivatal udvarában számunkra.

 

Az Országos Polgárőr Szövetség a cégautó adót az elmúlt évben átvállalta egyesületünktől támogatási megállapodás keretében, amely nagy segítséget jelentett számunkra a gépjármű fenntartásában, mivel ezt önerőből nem volnánk képesek megfizetni.

Egyéb működésünkhöz elengedhetetlenül szükséges tárgyi eszközök az évek folyamán

beszerzésre kerültek, a működési költségeket próbáltuk kiegyenlíteni.

Szolgálatkor használt egyesületi telefon költségét egyenlítettük ki, valamint a mindennapos feladataink, egyesületünk működéséhez feltétlenül szükséges dolgokra, pl. polgárőrök biztosítására, 1db nyomtatóra, autó kötelezőjére, CASCO önrész biztosítás (12000FT) is költöttünk még. A Niva kötelezőjét is ki kellett fizetni annak ellenére , hogy nem használtuk, bár egy részét visszafizette a biztosító.

Elkövetkezendő terveink: több szolgálat adása, takarékos gazdálkodás, pályázati lehetőségek kihasználása, fiatalítás, ami sajnos elég döcögősen megy, nem nagyon érdeklődnek a mai fiatalok ez irányba.

 

Eredményeink, amit az évek alatt elértünk a lakosság bizalma irántunk, bizony sok esetben hívnak bennünket személy szerint engem, az éppen aktuális ügyes-bajos dolgaik rendezésében.(kutya, elektronikai hulladék lerakás). Rendkívül fontos kihangsúlyozni, hogy valamennyi elismerés, díj és megbízatás az egész egyesület munkáját is minősíti.

Elismeréseket kaptunk már különböző formában, oklevél, köszönő levél, Nagymágocsért Emlék érem, tagjaink között van kiváló Kiváló Polgárőr Emlékérem bronz és ezüst fokozattal kitüntetett, és sok más tárgy jutalmazott, akik bátran elmondhatom megérdemelték. Árgyelán Jani bácsi Batiz István elnök úr javaslatára idős kora ellenére, az egyesületben végzett aktív munkája elismeréséül, megkapta a Kiváló Polgárőr Emlékérem bronz fokozata kitüntetést, amihez az egyesület tagsága nevében itt is gratulálunk.

4

 

 

Török Feri a téli hideg idő beköszöntével fáradtságot nem kímélve naponta szolgálatba állt, 2-3 polgárőr társával végig járták a tanyavilágot, az egyedül álló, esetleg segítségre szoruló lakosokat. Az ő jutalma Belügyminisztériumi dicséret, és jutalom amit Kontrát Károly adott át a Belügyminisztériumban.

A legnagyobb elismerést azonban a lakosság részéről kapjuk az INGYENESEN vállalt munkánkért, amikor megállítanak bennünket és megköszönik, hogy biztonságban élhetnek.

Az egyesület elmúlt 1év időszakában végzett polgárőr tevékenységéről, ennyiben kívántam tájékoztatást adni.

 

 

 

 

Nagymágocs 2017. Április 09.-én

 

Párkány György

elnök

A beszámoló 4számozott oldalt tartalmaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suzuki_atvetel_003.jpg 

És megtörtént a ,,csoda"

Átvettük az egyesület új gépkocsiját, Suzuki Vitara allgrip 1.6benzines terpjárót!

Az előkészítő munka március elején kezdődött, és most ért véget. 2015. Október 16.án.

 

 

suzuki_atvetel_002.jpgsuzuki_atvetel_003.jpg 

2015 év Sikeres MVH pályázat

Az MVH 2015-ös év pályázatán az egyesület nyert, Suzuki Vitara Allgrip 1.6-os benzines terpjárót! Az autó átvétele a legrövidebb időn belül várható, amely a község közbiztonságát fogja szolgálni./ A kép illusztráció/

 

 

 2015.01.23

A Nagymágocsi Polgárőr Egyesület 4 új tagja polgárőr alapkiképzésen vett részt Kisteleken.
Természetesen más járásokból is részvettek, így Nagymágocsról is megjelentek a polgárőrök.
A képzésen részvettek az újonnan felvett polgárőrök alapképzésén, melyen a már megszerzett ismeretekről a régi polgárőrök ismeretei is felfrissítésre kerültek és e rendezvény végén számot adtak a mindennapi tudásukról.
A képzésen megjelent Batiz István a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, aki a képzés munkamenetét irányította, Szemesi Szilveszter a megyei szövetség titkára, Tóth Zoltánné a megyei szövetség gazdasági alelnöke, valamint meghívott, előadó vendégek, és 78 fő polgárőr.
Az elnök úr az előre kiküldött napirendi pontoknak megfelelően előadást tartott a polgárőrség múltjáról, jelenéről, jövőéről, előttünk álló feladatokról, a Polgárőr törvényről, Szolgálati Szabályzat főbb rendelkezéseiről.
Szemesi Szilveszter a szövetségen belül az egyesületek etikai helyzetét ismertette.
Tóth Zoltánné az elszámolásokhoz tartozó számlák és azok elszámolásának pontos helyes ismeretére hívta fel a jelenlévők figyelmét.
A rendőrség és polgárőrség együttműködéséből fakadó közös szolgálatok rendjéről, az ott előforduló feladatokról tájékoztatott Szitár Ferenc kapitányságvezető úr.
Az önkormányzatok és a polgárőrség együttműködéséből adódó feladatokról Darabos Gábor Kistelek alpolgármestere tartott előadást, kiemelve, hogy az önkéntes munkát minden esetben megfelelően el kell ismerni.
A képzés végén az elnök úr válaszolt a felmerült kérdésekre.
Végezetül a kiosztott teszt lapok kitöltésére került sor, minden résztvevő eredményes vizsgával zárta a napot, melyről tanúsítvánnyal rendelkezik.

2014.05.24.

Rendkívüli közgyűlésen az egyesület jelenlévő tagjai, a közgyűlés határozat hozatalra megfelelő létszámmal, megfelvette tagjai sorába PATKÓS ZSUZSANNÁT és egyben megválasztotta az egyesület tisztségviselőinek sorába  Gazdaságvezetőnek!

A rendkívüli közgyűlés összehívására a gazdaságvezető halála miatt került sor!

 

2012,07,30.

Kérünk mindenkit, hogy a sportpálya melletti buszmegállóban kerékpárját ne hagyja erős lakat, vagy zár nélkül!!

2011.08.20.

Egyesületünk részt vett a ,,Rendőrökért Közbiztonsági Alapítvány" által kiírt számítógép pályázaton, ahol 50db számítógépet adtak végleges használatra. A sok pályázat közül,  örömmel értesítek mindenkit a mi pályázatunk is kedvező elbírálásban részesült. Az eszközök átvétele később , egyeztetett időpontban történik.  (Számítógép, billentyűzet,egér, monitor.)              

2011.04.24.                   

Kormány rendelet változás!!!!!!!

Együttműködési kötelezettség megszegése polgárőr tevékenység ellátása során, közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése!!!

A törvény pontos leírása www.opsz.hu honlapon olvasható!

2010.11.13

28 fő nagymágocsi polgárőr részvételével az 5 évenkénti kötelező képzést megtartottuk Szentesen . Szentesi Polgárőr Egyesület szervezésében a Tiszti klubban került sor a teszt lap kitöltésére is, eredményeket később tudunk. Nagy hasznára lesz a polgárőrőknek a megszerzett új és régi információ.

HÍREK

Az évzáró tisztújító közgyűlést megtartottuk. A közgyűlés újabb 4 évre választott tisztség- viselőket .

Elnök : Párkány györgy

Titkár :Török Ferenc

Pénzügyi vezető: Török Péter

Szolgálatvezető: Lőcsei György

Felügyelő biz.elnök:            Marton Géza                         

Tag: id. Surinya János

Tag: Bodnár István

A vezetőség 5.tagja:

Vácziné Szőke Nikoletta

                    

                 

"Nem csak polgárőr"

 

Örvendetesen alakul a weblap látogatottsága, és ennek nagyon örülök.

Figyelem!

 

Sajnálatos eseményeknek lehetünk mostanában részesei. Ha nem őrizzük a megtermelt és nem zárt kertben levő veteményeinket. Már 1 esetről tudomásunk van ahol a gyorstermelők megszemlélték /természetesen az éj leple alatt/ a gazda veteményesét. Kártételük egyenlőre nem jelentős. Megjelenésük sajnos várható másutt is!

Örömmel értesítem a polgárőr társaimat  a Nemzeti Givil alap Programra benyújtott pályázatunkat elbírálták és támogathatónak ítélték.

Nyertünk 300,000ft-ot!!!! 

 

Elmondhatom hogy ez a 3.-ik nyertes NCA-as pályázatunk az utolsó 3 évben.

 

Országos Polgárőr Nap

 

Rajtuk is múlik a közbiztonság

Kézfogás minden önkéntesnek

Az idén Püspökladányban rendezték meg az országos polgárőrnapot. A július 4-én megtartott ünnepre hazánk minden tájáról sokezer önkéntes bűnmegelőző jött el.

Az ünnepélyes megnyitón először Rácz Róbert, a házigazda megyei önkormányzat elnöke, majd Arnóth Sándor, a város polgármestere köszöntötte a polgárőröket. Ezt követően Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke nyitotta meg a rendezvényt azzal, hogy jelképesen kezet szorított minden polgárőrrel, megköszönve a közbiztonság megóvásáért, a bűnmegelőzésért kifejtett tevékenységüket. Az OPSZ elnöke kifejtette: a polgárőrség új társadalmi szerepet kapott, kohéziós erővé vált, amely nyugalmat, biztonságot, békességet áraszt magából. A parlamenti pártok kivétel nélkül támogatják ezt a civil mozgalmat, a rendészeti szervek és az önkormányzatok pedig stratégiai partnerei az önkéntes szervezeteknek, amelyek a lakosság bizalmát is élvezik. Az elnök rámutatott: az idén a kormány, elismerve a polgárőrség munkájának nélkülözhetetlenségét, megduplázta a költségvetési támogatást. Aggodalmát fejezte ki a közbiztonság védelme felparcellázási szándékával kapcsolatban, mintha elfeledkeznének róla, mondta, hogy van egy hatékonyan működő rendőrség és eredményes polgárőrség. Úgy vélte, ezeket a szervezeteket volna célszerű tovább erősíteni.

– Mi megtesszük a magunkét, az idén a fokozott szolgálat ellátással, a rendőrökkel közös járőrözés jelentős növelésével csúcsra járatjuk a polgárőrséget – jelentette ki Túrós András, aki befejezésül emlékeztetett rá, az önkéntes bűnmegelőzés hazafias cselekedet, vagyis a polgárőrök mind hazafiak.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter levelét felolvasták a résztvevőknek. Draskovics Tibor egyebek közt azt hangsúlyozta, hogy az önkéntes bűnmegelőzők kivívták a társadalom elismerését, megbecsülését. Mint írta, „Ez nagy felelősséget is jelent, hiszen a polgárok számítanak az önök munkájára, mert Magyarországon már nem képzelhető el közbiztonsági munka és bűnmegelőzés a polgárőrség nélkül.” Említést tett a kormány átfogó közbiztonság javító programjáról, és arról, hogy elfogadták azokat a törvénymódosításokat, amelyek az eddiginél sokkal nagyobb mértékben szavatolják a polgárok biztonságát, mert „bűn nem maradhat büntetés nélkül.” Tovább növeli a polgárőrség szerepét, hogy nő az önkéntesek intézkedési jogköre: elláthatnak jelzőőri feladatokat, közreműködhetnek körözött gépkocsik azonosításában. A miniszter mindehhez további eredményes munkát kívánt.

Túri András, az IRM szakállamtitkára rövid beszédének lényege az volt, hogy a minisztérium minden rendelkezésére álló eszközzel a jövőben is támogatni kívánja a polgárőrséget. Bencze József altábornagy is megköszönte az önkéntesek segítségét, s Aquinói Szent Tamással arra emlékeztetett: „Védd meg a rendet, a rend megvéd téged.” Ha ezt tesszük, teljesítettük, amire vállalkoztunk, mondta az ORFK vezetője. Az ünnepség után neves fellépők szórakoztatták a nagyérdeműt, de voltak versengések, bemutatók, szóval igazi happeningbe torkollott az országos polgárőrnap, ahol láthatóan mindenki nagyon jól érezte magát. 

Ezredessé léptette elő az IRM vezetője Tóth Tibor nyugállományú alezredest, a Baranya Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnökét, rendészeti miniszteri dicséretben és jutalomban nyolcan részesültek, Varga Zoltán önkormányzati miniszter három megyei elnöknek faliórát adományozott, hárman az ORFK vezetőjétől vettek át elismerést. Halmosi Zsolt dandártábornok, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a polgárőrség kiemelkedő támogatásáért Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrendet kapott. Az OPSZ elnöke 23 főnek a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetést adományozta, két főt dicséretben és jutalomban részesített. A Polgárőr Város kitüntető címet Komló és Szécsény, a Polgárőr Község címet Sümegcsehi és Verpelét, Budapest Polgárőr Kerülete címet pedig az I. kerület polgárőrei nyerték el.

 

2009.08.23 "Csendes" vasárnap

A mai napon , délben az egyik polgárőr társunk , megzavart ténykedésében egy mezei gyors termelőt.

Történet ott kezdődött, hogy elhatározta, még ebéd , és utáni szieszta előtt meglátogatja kukoricával vetett földjét.

Legnagyobb döbbenetére meglátott egy lovaskocsit , amely észlelte közeledését és távozott "lóhalálával".

A gazda szemrevételezte a területet és meglátta, a lovas emberke , kivágott pár kéve szárat csővestől.

Sajnos ekkora az emberünk eltünt a szeme elől, és bizonyíték híján /fénykép, kékfolt a szeme alatt az elkövetőnek, gúzsba kötve/ nem tudja felmutatni. Most , hogy tudomásunkra jutott az eset,  üzenjük, hogy SZEMMEL lesz tartva !

A mezei lopás tudomásom szerint olyan szabálysértés összeg határtól függetlenül,amely elzárással is büntethető, ezért szabálysértési őrizetbe is vehető, és 150,000ft büntetéssel is sújtható!

"Kattints rá!" és a lapon lévő keresőbe írd be,ketegyhazi lucernatolvajok

http://www.beol.hu/bekes/kek-hirek-bulvar

 

 

Ne tartsa magában!

 

Egyesületünk székhelyén, Szentesi út 24/a,( tűzoltószertár) Posta láda került felszerelésre. Bármilyen bűnügyi jellegű , közérdekű kérdésére, bejelentésére megpróbálunk választ , megoldást keresni. Ha van ilyen, akkor akár név nélkül is megteheti!

Megérkezett a várva várt pályázati pénz 2/3-a 201e-ft, a többi várhatóan januárban.

Sikerült beszerezni az elektromos kerékpárokat is.

Elloptak a kastélyotthon területéről alu radiátorokat, infót szívesen vesszük, mint fentebb írtam akár név nélkül, és a posta ládába is. KÖSZI!

 Menekülő quados sikeres elfogása!

27.-én délután közös rendőr- polgárőr szolgálat volt. A rendőr megállítási jelzésére először úgy tűnt megfog állni a személyt is szállító quados, de közelebb érve gyorsítani kezdett és menekülőre fogta.Letért egy tárcsázott szántóföldre , ahol sikerült utólérni és megállásra kényszeríteni. A polgárőr segítségével leszállítani és mivel végig ellenállást tanúsított előállítani.  Gratulálunk!

 

 

Mai napon 2009,10,16.-án 15.00 óra körüli időpontban a Kossuth utcai ruházati bolt / Vácziné Szőke Nikoletta / elől leemelték a kerékpár kormányáról  egy nagymágocsi lakos táskáját , benne két nagy értékű ruhával. Kérjük , hogy aki a fent említett időben arra járt és esetleg látott valamit az alábbi telefonszámon ,( akár név nélkül is ) tehet bejelentést.

30/6216242    Köszönjük!

 

Segítséget szeretnénk kérni 2 nagy pótkocsi szemét, /építési törmelék, csempe,fólia, vasanyag,hidraulikacső,bontatlan orvosi gumikesztyű,méhkaptár,és még sok minden/ jogos gazdájának a felderítéséhez, amit 8-10.-e körüli időpontban szállított valaki a Szarvasi út -ként ismert, egyik lakatlan tanya telekre, közel a fábiáni kövesúthoz.

Köszi!

 

Megkérek mindenkit akinek tudomása van rólunk, keltse már jó hírünket és mondja el másnak is , hogy létezünk.    Köszönettel várom a lap látogatottságát növelő javaslatokat.

30/6216242

 

Közérdekű infót én is szívesen"közre adok", legyen ez a mágocsiak infólapja is, csak tudjanak róla minél többen.

 

Mint minden évben, most is részt veszünk Halottak napján a  temető, és környékének felügyeletében.

KÉRÜNK MINDENKIT, A GÉPKOCSIJÁBAN NE HAGYJON ÉRTÉKET, HA MEGLÁTOGATJÁK SZERETTEIK SÍRHELYÉT!   Köszönjük.

A temetőbe látogató hozzátartozók köszönetüket fejezték ki a Polgárőrök önkéntes munkájáért, a temető rendjének és értékeiknek megőrzéséért. 

Az ESZA Kht.-hoz beadott 2008-as pályázatunk pénzügyi elszámolását elfogadták, és ezzel lezártnak tekintik!

 

www.delmagyar.hu  A péntek este történt sajnálatos eseményt részletesen tárgyalja.

 

A legújabb dicséret, amely megillet minden SZOLGÁLATOT VÁLLALÓ Polgárőr kollégámat is, mert Ők is hozzájárultak ehhez munkájukkal. Köszönet nekik is! 

 elnoki_dicseret.jpg

BÉKÉS ,NYUGODT SZERETETBEN GAZDAG KARÁCSONYT ÉS BOLDOG, MÉG BIZTONSÁGOSABB ÚJ ÉVET MINDEN A NAGYMÁGOCSI POLGÁRŐR EGYESÜLET HONLAPJÁT  OLVASÓNAK,  POLGÁRŐRNEK, ÉS HOZZÁTARTOZÓJÁNAK!

FIGYELJÜNK JOBBAN!!!!!             CSALÓK!!!!

A megyében már 3 helyen feltűntek a trükkös csalók akik POLGÁRŐRNEK adják ki magukat és az értékeket szedik össze amig a tulajdonos , főként idős hölgyek figyelmét elterelik. 

   Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Sajtószolgálata  

                                              Sajtöközlemény

 

Új módszerrel próbálkoznak a trükkös tolvajok. A legújabb verzió az , hogy polgárőrnek adják ki magukat, és úgy jutnak be az idös emberekhez, hogy elhitetik  velük , őket úgymond " kirabolták" és segíteni jöttek, ám eközben a figyelmüket elterelik, így viszik el az értékeiket.

Hétfön este e-3 fős csapat- mert a személyleírás minden esetben megegyezett- Üllésen , Bordányban, valamint Öttömösön is megfordult. Mindhárom esetben egy sötét színű autóval érkeztek az idősebb hölgyekhez. Egyikuk dzsekijén valóban volt egy " polgárőr" felirat is, így tévesztve meg a szerencsétlen néniket.

Az egyik helyen úgy kaparintották meg a hölgy megtakarított pénzét, hogy addig győzködték, hogy elvitték értékeit, mignem az asszony megmutatta, hogy a több százezer forintot rejtő helyen valóban megvan a pénze. Ezután már nem volt nehéz dolguk a tolvajoknak , figyelmét elterelve könnyedén elemelték azt.

Egy másik nénihez is hasonló indokkal akartak bemenni. A hölgynek azonban gyanúsak voltak a személyek, hiszen nem voltak a számára ismerősek. Miután kettő közülük bejutott, az asszony segítségért szaladt szomszédba, azonban mire vissza értek , a tolvajok szintén több százezer ft-tal elszeleltek.

A harmadik helyen már nem volt ilyen szerencséjük a trükkös tolvajoknak. A néninek szintén gyanúsak voltak, hiszen személyesen ismerte a helyi polgárőröket. Mielőtt még bármit elvihettek volna , a hölgy az ablakon segítségért kiáltott, így kénytelenek voltak üres kézzel távozni.

Kérünk mindenkit, különösen az idős embereket, legyenek óvatosak és elővigyázatosak, ha idegen ember kopogtat a lakásuk ajtaján. NE DŐLJENEK BE SEMMILYEN KAMU SZÖVEGNEK! A lakás bejárati ajtaját tartsák zárva, hogy ne tudjanak észrevétlenül be se jutni. Ha valaki hasonló szöveggel próbálkozik, azonnal hívják a rendőrség 107- vagy 112 számát.

Szeged , 2010. Január 05 .

                                                        Dr. Tuczakov Szilvána r.őrnagy

                                                                   sajtószóvivő

A polgárőrnek nincs nyomozói hatásköre , tehát nem is kutathat, nem kérhet pénzt ellenőrzésre mert azt állítja ,hogy hamis, nem nézheti meg ki hol tartja értékeit , emberek legyünk már egy icipicit /csak egy kicsit/ is gyanakvóak! 

 

Talán sikerül !

Pályázatot írt ki a Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke Polgárőr Egyesületek támogatására, próba szerencse alapon talán sikerül. (  A támogatás felhasználásáról csak akkor írok ha megvalósult.)

Új pályázat még a Nemzeti Civil Alap program délalföldi pályázata amit idén sem hagyunk veszni ! Sajnos ennek a leendő pályázatnak még nem érkezett a felhasználására javaslat, amit szívesen fogadnánk .  (Kb. 300e-ft-ot kellene betervezni valamire.) A Megyei Szövetség pályázatán is részt veszünk, várjuk az eredményét!  2010.01.23   

Több nagymágocsi lakos jelezte segítő szándékát, hogy az Egyesület részére adományként  pénzt fog utalni a számlánkra, amit köszönettel elfogadunk.

Hamarosan  március 27.-én tisztújító , évzáró közgyűlést tartunk. 

2010.05.16

Befogadták az ESZA Kht.-hoz beadott pályázatunkat.

Megnyertük a Csongrád Megyei Közgyűlés Elnök asszonyának Polgárőrségek támogatására kiírt pályázatát, melynek összege 76.000ft.  

A pályázat előfinanszírozású, tehát megelőlegeztük a pénz, megvalósítottuk az elképzelésünket most már nincs akadálya az elszámolásnak. Mondhatom ez sikeres projekt volt.      

Szintén sikeres pályázat a Települések biztonságáért kiírt pályázatunk , melyen éves szinten 320eft-ot nyertünk,a felével elszámolási határidő június 10.-e,a cél megvalósítása folyamatban,fényhíd az autóra,forgalom irányító jelzőtárcsa beszerzése, új tagoknak szolgálati formaruha,üzemanyagköltség,az autó üzembentartása.

,,Kistelepülések biztonsága" című pályázat eredménye 100.000ft.  Elszámolási határideje jún.15.

Felhasználása: autó műszaki vizsga, alkatrész, festék, üzemanyag. 

A Csongrád Megyei Közgyűlés ,,Polgárőrségek támogatására " kiírt pályázati pénz felhasználása: a szolgálati LADA NÍVA gépkocsi LPG gázüzeművé alakíttatása megtörtént. A pályázati pénz elszámolása megtörtént, azt a kiíró elfogadta. Köszönjük!

  2010,09.18.

Nyertes NCA-as pályázat, összege 200.000e ft, felhasználható lopott gépjármű kereső berendezés beszerzésére, melynek eszközei a következők: laptop, kamera, szoftver.    

Megrendelésre került 4fő formaruhája, melyet a napokban szállítanak, továbbá pólókat szeretnénk még vásárolni.  Megérkezett a Megyei Szövetséghez benyújtott pályázatunk pénzösszegének 2. része.

 

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 4
Tegnapi: 28
Heti: 32
Havi: 176
Össz.: 96 871

Látogatottság növelés
Oldal: Új hírek
Nagymágocsi Polgárőr Egyesület - © 2008 - 2022 - polgarorsegnagymagocs.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »